Korisni linkovi

riva-rafting-centar.hr

Posluju već dugi niz godina na ruralnom području u planinskom predjelu koje ima apsolutni turistički potencijal kada se govori o aktivnom odmoru, timskim aktivnostima, sportu i ruralnom turizmu.

np-paklenica.hr

Na relativno malom području susreće se iznimno bogatstvo geomorfoloških pojava i oblika, raznolik biljni i životinjski svijet, atraktivni krajolici i netaknuta priroda. Nacionalni park Paklenica se prostire na površini od 95 km², na južnim obroncima Velebita, ispod najviših vrhova Vaganskog vrha (1757m) i Svetog brda (1753 m).